Ένας ζωντανός μύθος του νησιού, που μπορείς σήμερα να τον επισκεφτείς.