Ευχαριστήριο γράμμα από την επίσκεψη στο Medecins du Monde

Ενημερώσεις

Ευχαριστήριο γράμμα από την επίσκεψη στο Medecins du Monde

With this letter we would like to thank you for supporting Doctors of the World – Greece. Your donation in kind allows us to continue our work and provide humanitarian aid for over 25 years. 

 
With this letter we would like to thank you for supporting Doctors of the World – Greece. Your donation in kind allows us to continue our work and provide humanitarian aid for over 25 years.   
 
Doctors of the World – Greece support vulnerable populations through its open polyclinics, shelters, social services, the department of psychological support, the mobile medical units and its work at reception centers on the islands of Chios, Lesvos and recently Tilos and Idomeni.   
 
 
 
Your donation will fill in some of our basic needs and enable us to support our beneficiaries in the best possible way.   
 
We hope you will be able to support our actions in the future.   
 
Our warmest thanks and wishes.   

Leave your thought