Ενημερώσεις

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Ο/Η Ελεύθερος Επαγγελματίας      ………………………………………………………………. του                                                  ……………………..………………………………………. με αριθμό ταυτότητας                ………………………………………………………………. Είναι απαραίτητο να μετακινούμαι εντός των ορίων της περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ για λόγους εργασίας μου μεταξύ των ωρών:  …………πμ έως ……………μμ Πρόκειται για επαγγελματία οδηγό ΕΔΧ ταξί Η ταυτοπροσωπία του ανώτερου Ελεύθερου Επαγγελματία θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς του/της. Υπογραφή Για